Belka
Poniedziałek, 10 Grudnia 2018   imieniny: Julia, Judyta, Daniel
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi

Data publikacji: 2013-04-21, Data modyfikacji: 2013-04-21
A A AWydrukDrukuj  
 

W związku z nowelizacją przez Sejm i Senat ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzającą nowe zasady gospodarowania przez gminy odpadami komunalnymi  poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady nowego systemu, które z początkiem lipca 2013 roku będą obowiązywały właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

1. Gmina Środa Wielkopolska zobowiązana jest do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Firma, która wygra przetarg począwszy od dnia 1 lipca 2013 roku będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

3. Właściciel nieruchomości oznacza także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną lub osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

4. Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz Gminy Środa Wielkopolska opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. W Gminie Środa Wielkopolska opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna jest od liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość ( nie ma tutaj znaczenia zameldowanie). Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 9,00 zł od osoby, a w przypadku nie zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata ta wynosi 10,00 zł od osoby.

6. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania powyżej 6 miesięcy.

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy raz w miesiącu, do 15 dnia po upływie każdego miesiąca. Opłata będzie naliczana począwszy od lipca 2013 roku.

8. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 29 marca 2013 roku lub 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnione deklaracje należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

9. Formularze deklaracji zostały doręczone właścicielom nieruchomości wraz z decyzjami podatkowymi na 2013 rok. Formularz deklaracji można również otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego.

10. W zabudowie wielolokalowej deklarację w imieniu właścicieli lokali składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością np. spółdzielnia mieszkaniowa.

11. W przypadku niezłożenia deklaracji w określonych powyżej terminach albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

12. Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu przez Urząd Miejski złożonej deklaracji.

13. W przypadku uchylania się od dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w określonych terminach zasadne staje się wystawienie tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym.

14. Właściciele nieruchomości deklarujący selektywne zbieranie odpadów zobowiązani są do

oddzielnego zbierania i przekazywania odpadów zmieszanych (odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych nie będące odpadami wtórnymi, zielonymi oraz problemowymi)  i odpadów wtórnych (tworzywa sztuczne, papier, szkło kolorowe, i białe, puszki, aluminiowe i metale)  w przeznaczonych do tego pojemnikach i workach. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki oraz worki ciąży na właścicielu danej nieruchomości.

15. Właściciele nieruchomości nie deklarujący selektywnej zbiórki odpadów mogą zbierać i

przekazywać łącznie odpady zmieszane i odpady wtórne traktując całość jako odpady zmieszane.

16. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

zlokalizowanych w Gminie Środa Wielkopolska stosować należ do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych:

a) pojemnik 110 litrowy wykonany z metalu z zamknięciem,

b) pojemnik 120 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami z zamknięciem,

c) pojemnik 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami z zamknięciem,

d) pojemnik 360 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami z zamknięciem,

e) pojemnik 1100 litrowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami z

zamknięciem,

f) pojemnik 6000 litrowy wykonany z metalu, kryty.

17. Do zbierania odpadów wtórnych w zabudowie jednorodzinnej stosować należy worki o pojemności 120 l i trwałości zapewniającej transport i załadunek.

18. Właściciele nieruchomości, są zobowiązani dostosować łączną pojemność pojemników do ilości odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości uwzględniając częstotliwość ich opróżniania.

19. Właściciel nieruchomości  zobowiązany jest do posiadania oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zabezpieczając gromadzone w nich odpady przed dostępem wód opadowych, owadów, gryzoni i innych zwierząt.

20. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

Grupa odpadów

Nieruchomości

zamieszkałe w

zabudowie

jednorodzinnej

Nieruchomości

zamieszkałe w

zabudowie

wielorodzinnej

Nieruchomości

niezamieszkałe

przez mieszkańców,

na których

powstają odpady

komunalne

Odpady zmieszane

co najmniej 1 raz na

2 tygodnie

Sukcesywnie po

zapełnieniu

pojemnika jednak nie

rzadziej niż 1 raz na

2 tygodnie.

co najmniej 1 raz na

2 tygodnie

Odpady wtórne

co najmniej 1 raz na

2 tygodnie

Sukcesywnie po

zapełnieniu

pojemnika jednak nie

rzadziej niż 1 raz na

2 tygodnie

co najmniej 1 raz na

2 tygodnie

21. W okresie zimowym na terenach wiejskich w nieruchomościach zamieszkałych odbiór odpadów zmieszanych i wtórnych odbywa się 1 raz na 4 tygodnie.

22.Od 1 lipca 2013 roku w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy nie będzie ustawionych pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów.

23.Przedstawione powyżej zasady nowej gospodarki odpadami komunalnymi dotyczą wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych np. firm nadal obowiązują dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi a więc ich właściciele organizują odbiór odpadów z nieruchomości we własnym zakresie.

Zasady gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Środa Wielkopolska określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Wielkopolska, przyjętym przez Radę Miejską w Środzie Wielkopolskiej podczas sesji, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2013 roku. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Uchwały Rady Miejskiej.

 

 

UM Środa Wielkopolska, Źródło artykułu: www.sroda.wlkp.pl, Autor zdjęć: UM Środa Wielkopolska
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   

  Powiat średzki - powiat centralnej części województwa wielkopolskiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w skład którego wchodzą gminy: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl oraz Środa Wielkopolska. Powiat obejmuje powierzchnię 623,18 km².

  Atrakcje przyrodnicze stanowią: Góra Górzno, rzeczki i strumienie (Głuszynka, Moskawa, Miłosławka, Średzka Struga), jeziora oraz zbiornik retencyjny, a także Bagna Średzkie czy Dolina Strugi średzkiej i Maskawy.

  Wśród zabytków wymienia się: ratusz z poł. XIX w.w Środzie Wielkopolskiej, kolegiatę farną z lat ok. 1423-28,  kościół pw. Najśw. Serca Pana Jezusa z lat 1883-88, zespół dworski w Źrenicy z 2 poł. XIX wieku oraz szlak Średzkiej Powiatowej Kolei Wąskotorowej.

  Powiat średzki ma charakter rolniczo-przemysłowy, a jego dobra lokalizacja, rozbudowana infrastruktura i sieć dróg czynią go miejscem atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym.

  Przez powiat przebiega droga krajowa nr 11 łączącą Wybrzeże Morza Bałtyckiego ze Śląskiem, a W odległości 9 km od Środy Wlkp. przebiega autostrada A-2.

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola